Flygmedicinska undersökningar

Boka flygmedicinsk undersökning på telefon 0372 – 60 00 00 eller mejl

Checklista inför flygläkarbesöket
1. Boka tid
2. Begär kopior på aktuella medicinska journalhandlingar från de vårdinrättningar du besökt eller varit inneliggande på. Dessa skall medtagas vid flygläkarbesöket.
3. Fyll i och mejla in den medicinska ansökningsblanketten, laddas ner som pdf här.
4. Mejla in kopia på aktuellt optikerintyg.
5. Om du inte tidigare har varit hos oss på flygmedicinsk undersökning, melja också in en kopia på ditt Medicinska intyg/Medical.

Ta med på flygläkarbesöket
1. Ditt senaste Medicinska intyg/Medical
2. Legitimation och certifikatshandlingar
3. Optikerintyg
4. Eventuella journalhandlingar

Bakomliggande regelverk
EASA-reglerna infördes den 8 april 2013. Det regelverket som nu gäller heter Commission Regulation (EU) No 1178/2011. De medicinska föreskrifterna finns i Bilaga IV. Allmänna råd och förtydliganden finns i AMC/GM.

Lämna ett svar